ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “НАПРАВИ МЕЧЕШКА УСЛУГА ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “НАПРАВИ МЕЧЕШКА УСЛУГА ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “НАПРАВИ МЕЧЕШКА УСЛУГА ”

ОРГАНИЗАТОР
Играта “Направи мечешка услуга”
се организира и провежда от Петрус – М ЕООД, ЕИК 203127841, с адрес на управление: Гр. Пловдив, Ул. Ален мак 4, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм.
2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 09.02.2021 г. на https://ribsandsticks.bg/

2.3 В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно: да харесат профила на Ribs&Sticks във Фейсбук или профила в Инстаграм и да тагнат един свой приятел.
2.4 С участието си в Конкурса, участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България, град София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4.1 Играта стартира на 09.02.2021 г. и приключва на 19.02.2021 г („Период на Играта“)
4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://ribsandsticks.bg/

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България, гр. София.
5.2 В играта нямат право на участие служители на Ribs&Sticks, както и членовете на техните семейства.
5.3. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие: да хареса профила на Ribs&Sticks във Фейсбук или профила в Инстаграм и

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Ribs&Sticks и във Facebook и Инстаграм. Потребителите харесват профила в социалната мрежа, в която участват и тагват един свой приятел.
6.2 Награди:
Изтеглени ще бъдат общо 4 награди:

Във Фейсбук

Награда 1: COMBO меню

Награда 2: Два бургера по избор

В Инстаграм

Награда 1: COMBO меню

Награда 2: Два бургера по избор

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Представител на Ribs&Sticks ще обяви победителите публично, чрез публикация на 22.02.2021 г. Наградата се доставя в зоните обявени в сайта.

.

ОТГОВОРНОСТ
8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.
8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.
8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

ПУБЛИЧНОСТ
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.
Настоящите Правила влизат в сила от 09.02.2021 г

What's your reaction?
0COOL0UPSET0LOVE0ANGRY