ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: Какво ново пилешко съм ти пуснал в менюто

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: Какво ново пилешко съм ти пуснал в менюто

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: Какво ново пилешко съм ти пуснал в менюто

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: Какво ново пилешко съм ти пуснал в менюто

ОРГАНИЗАТОР

Играта Какво ново пилешко съм ти пуснал в менюто

се организира и провежда от ribsandsticks.bg, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата в Инстаграм и Фейсбук .

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 27.07.2023 г. на ribsandsticks.bg

2.3 В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно: да харесат профила на ribsandsticks.bg вИнстаграм и Фейсбук и да напишат отговор на ‘‘ Какво ново пилешко съм ти пуснал в менюто‘‘  в коментар

2.4 С участието си в Конкурса, участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България, град София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 27.07.2023 г и приключва на 04.08.2023 г („Период на Играта“)

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на piatto.bg

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта нямат право на участие служители на ribsandsticks.bg, както и членовете на техните семейства.

5.3. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие.

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на ribsandsticks.bg в Инстаграм.

6.2 Наградa:

5 бургера за 5 потребителя

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Представител на ribsandsticks.bg ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook или Инстаграм или чрез имейл адрес. Молим за съдействие, ако по някаква причина не успеем да се свържем, потребителят да ни сигнализира на лично съобщение в съответната мрежа.

ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 27.07.2023 г

What's your reaction?
0COOL0UPSET0LOVE0ANGRY