Лепнахме те

Лепнахме те

Лепнахме те

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Лепнахме те ”

 

ОРГАНИЗАТОР
Играта “Лепнахме те”
се организира и провежда от Петрус – М ЕООД, ЕИК 203127841, с адрес на управление: Гр. Пловдив, Ул. Ален мак 4, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм .
2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 25.01.2021 г. на https://ribsandsticks.bg/

2.3 В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно: да харесат профила на Ribs&Sticks във Фейсбук или профила в Инстаграм и да споделят стори със съдържание от поръчката си, тагвайки Ribs&Sticks.
2.4 С участието си в Конкурса, участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България, град София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4.1 Играта стартира на 25.01.2021 г. и приключва на 07.02.2021 г („Период на Играта“)
4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/RibsAndSticks

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.
5.2 В играта нямат право на участие служители на Ribs&Sticks, както и членовете на техните семейства.
5.3. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие: да хареса профила на Ribs&Sticks във Фейсбук или профила в Инстаграм и да сподели стори със съдържание от поръчката си, тагвайки Ribs&Sticks.

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Ribs&Sticks във Facebook и Инстаграм.
6.2 Награди:
Отстъпка от 15% при следваща поръчка през нашия сайт: https://ribsandsticks.bg/
6.4 Наградата ще се генерира в сайта при последваща поръчка. Потребителят ще получава от наш служител промокод (на лично съобщение или имейл адрес), който той ще вписва в платформата, когато поръча повторно.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1 Представител на Ribs&Sticks ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook или Инстаграм или чрез имейл адрес за да предостави генерирания промокод. Молим всички, с които по някаква причина не успеем да се свържем, да ни сигнализират на лично съобщение в съответната мрежа.

7.2 В случай, че победителят не използва промокода в 14-дневенния срок на играта, той губи правото да се възползва от него.

ОТГОВОРНОСТ
8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.
8.2 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.
8.3 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

ПУБЛИЧНОСТ
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.
Настоящите Правила влизат в сила от 25.01.2021 г

What's your reaction?
0COOL0UPSET0LOVE0ANGRY