Новини

Новини

Новини

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “НАПРАВИ МЕЧЕШКА УСЛУГА ”

ОРГАНИЗАТОРИграта “Направи мечешка услуга”се организира и провежда от Петрус – М ЕООД, ЕИК 203127841, с адрес на управление: Гр. Пловдив, Ул. Ален мак 4, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР. ОБЩИ УСЛОВИЯ2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм.2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените…

continue reading

Лепнахме те

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Лепнахме те ”   ОРГАНИЗАТОРИграта “Лепнахме те”се организира и провежда от Петрус – М ЕООД, ЕИК 203127841, с адрес на управление: Гр. Пловдив, Ул. Ален мак 4, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР. ОБЩИ УСЛОВИЯ2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм . 2.2 Организаторът си запазва…

continue reading