ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Четвърти РЕАКЦИонни избори 2021”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Четвърти РЕАКЦИонни избори 2021”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: “Четвърти РЕАКЦИонни избори 2021”

“Четвърти РЕАКЦИонни избори 2021”

ОРГАНИЗАТОР  “Петрус – М ЕООД ”

Играта се организира и провежда от Петрус – М ЕООД, ЕИК 203127841, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на интернет адрес: https://ribsandsticks.bg/

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 

2.3 В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно да реагират с емотикон на поста във Фейсбук.

2.4 С участието си в Конкурса участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България, град София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 01.12.2021 г. и приключва на 10.12.20201 г („Период на Играта“)

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2 В играта нямат право на участие служители на Петрус – М ЕООД, както и членовете на техните семейства.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с настоящо закупуването на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора.

5.4. За да се регистрирате за участие в играта участникът трябва да изпълни условията за участие: да реагира с емотикон на поста във Фейсбук.

5.5. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите ( първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им във Facebook.

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1 Играта се организира в Интернет, на страницата на Петрус – М ЕООД във Facebook и Инстаграм.

6.2 Награди:

40 лева под формата на ваучер за храна – Фейсбук.

40 лева под формата на ваучер за храна – Фейсбук.

3 За да се включи в играта участникът трябва да изпълни условията за участие.

6.4 Наградата ще бъде дадена след приключване на играта и се обявява в съответната мрежа – Фейсбук.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившият се избира чрез томбола на случаен принцип НА БАЗА КОМЕНТАР и ще бъде обявен на страницата на съответната мрежа на  10.12.2021

7.2 Представител на Петрус – М ЕООД ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook и Инстаграм за уточняване начина за получаване на наградата.

7.5 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 5-дневен срок след края на Играта за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата.

ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2 Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не следва да се свързва със съответните.

8.3 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.4 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

„Политика за поверителност и защита на личните данни на Петрус – М ЕООД е налична тук: https://ribsandsticks.bg/

ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, профилно име в Facebook и Инстаграм могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 01.12.2021 г.

What's your reaction?
0COOL0UPSET0LOVE0ANGRY