ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: ‘‘Черен Меци, а не Петър‘‘

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: ‘‘Черен Меци, а не Петър‘‘

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА: ‘‘Черен Меци, а не Петър‘‘

ОРГАНИЗАТОР

Играта ‘‘Черен Меци, а не Петър‘‘ се организира и провежда от Петрус – М ЕООД, ЕИК 203127841, с адрес на управление: Гр. Пловдив, Ул. Ален мак 4, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1        Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на страницата във Фейсбук и Инстаграм .

2.2        Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на 04.01.2022 г. на https://ribsandsticks.bg/

2.3        В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно: да споделят в коментар предложение за локацията.

2.4        С участието си в Конкурса, участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1        Играта се организира и провежда на територията на Република България, град София.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1        Играта стартира на 04.01.2022 г. и приключва на 07.01.2022 г („Период на Играта“)

4.2        ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://ribsandsticks.bg/

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1        Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.

5.2        В играта нямат право на участие служители на Ribs&Sticks, както и членовете на техните семейства.

5.3.       За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие: да харесат профила на Ribs&Sticks във Фейсбук или профила в Инстаграм и да споделят в коментар предложение за име.

МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1        Играта се организира в Интернет, на страницата на Ribs&Sticks във Facebook и Инстаграм.

6.2        Наградa: 10 бр. хот-дог EAST за 10 участника.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1        Представител на Ribs&Sticks ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook или Инстаграм или чрез имейл адрес. Молим за съдействие, ако по някаква причина не успеем да се свържем, потребителят да ни сигнализира на лично съобщение в съответната мрежа.

7.2        В случай, че победителят не използва ваучера в 30-дневен срок, той губи правото да се възползва от него.

ОТГОВОРНОСТ

8.1        Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.

8.2        Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.3        Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.

ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 04.01.2022 г

What's your reaction?
0COOL0UPSET2LOVE0ANGRY